Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op:
31-08-2020 Versie 1.1

KeytoeAcademy is een project van KeytoeY BV

KvK registratie: KeytoeY BV NL859424066B01

Gevestigd te Maassluis, op Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC

Voor vragen, opmerkingen of klachten omtrent privacy kun je mailen naar liefde@keytoeacademy.com of bellen naar +31 (0)10 599 00 08.

Inleiding

Om jou een zo goed mogelijk platform te leveren verwerken wij persoonsgegevens. Jouw privacy is daarbij voor KeytoeAcademy van cruciaal belang. Wij zetten alles op alles om jouw gegevens volgens de relevante wet- en regelgeving te verwerken. In deze verklaring leggen we je uit hoe wij dat doen. Ook kom je te weten welke gegevens we van je gebruiken om onze dienstverlening te faciliteren, wat daar mee gebeurt en hoe je jouw gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

De volgorde van de inhoud van deze verklaring is als volgt:

1. Wat zijn persoonsgegevens nu eigenlijk?

2. Welke gegevens gebruiken jullie dan?

3. Waarom gebruiken jullie die gegevens?

4. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

5. Hoe zit dat met die cookies?

6. Zijn er nog andere partijen bij betrokken?

7. Kan ik mijn gegevens aanpassen of verwijderen?

8. Hoe houden jullie rekening met mijn privacy?

9. Waar kan ik meer informatie vinden over privacy en de wetgeving daaromheen?

1. Wat zijn persoonsgegevens nu eigenlijk?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon. Het gaat hier om gegevens die over een (levend) persoon gaan, en waarmee deze persoon geïdentificeerd kan worden. Hieronder vallen ook gegevens die, wanneer ze samengevoegd worden, kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, denk bijvoorbeeld aan iemands e-mailadres, woonadres, geboortedatum en zelfs een IP-adres. Ook een zakelijk e-mailadres kan onder persoonsgegevens vallen, mits deze gebruikt wordt door één persoon.  

De Europese wetgeving (AVG) maakt onderscheid tussen persoonsgegevens zoals bovengenoemde voorbeelden, en iets wat men ‘bijzondere persoonsgegevens’ noemt. Bijzondere persoonsgegevens slaan op gevoelige gegevens zoals iemands afkomst, politieke voorkeur, seksualiteit of levensovertuiging.

2. Welke gegevens gebruiken jullie dan?

De gegevens die KeytoeAcademy gebruikt zijn de volgende; voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto (optioneel). Verder wordt er gebruik gemaakt van cookies en de data die daarbij verzameld wordt, zie voor meer informatie daarover het kopje “Hoe zit dat met die cookies?”. Je betalingsgegevens worden verwerkt door een externe partij: Stripe. Voor meer info over onze partners en hun privacyverklaringen, zie: “Zijn er nog andere partijen bij betrokken?”. 

KeytoeAcademy gebruikt geen bijzondere persoonsgegevens.

3. Waarom gebruiken jullie die gegevens?

De gegevens die gebruikt worden zijn nodig voor een goed werkend platform. Allereerst moet er een persoonlijk account voor je worden gemaakt met je naam. Daarnaast gebruiken we je e-mailadres om je account te bevestigen en je op de hoogte te houden van nieuws, aanbiedingen en veranderingen bij KeytoeAcademy. Je betalingsgegevens heeft Stripe nodig om de betaling te regelen. Ook cookies zijn nodig om een goed werkend platform te verzorgen, tevens wordt de informatie daaruit ook intern gebruikt om te kijken hoe wij KeytoeAcademy kunnen verbeteren. Tenslotte worden je gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, denk aan nieuwsbrieven en aanbiedingen.

4. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De accountgegevens zijn nodig zolang je een actief account hebt. Mocht je je lidmaatschap onverhoopt opzeggen en je daarbij vraagt of we je gegevens willen verwijderen, dan verwijderen we je accountgegevens binnen de wettelijke termijn van één maand. De meeste cookiegegevens worden niet langer bewaard dan de sessie die je op ons platform hebt, zodra je de KeytoeAcademy-website afsluit, worden die cookies verwijderd. De gegevens die Google Analytics met cookies verzamelt worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Deze 26 maanden gaan in na je laatste bezoek. Meer details hierover vind je in het antwoord op de volgende vraag. Tenslotte worden de gegevens die we na jouw toestemming gebruiken voor marketingdoeleinden ook binnen één maand verwijderd zodra je daarom vraagt.

5. Hoe zit dat met die cookies?

Wij gebruiken cookies om gegevens te verzamelen en gebruiken die nodig zijn voor een prettige ervaring op ons platform. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uitgewisseld worden tussen onze website en jouw apparaat. Onze website kan zo bepaalde dingen opslaan en onthouden. De website kan dan bijvoorbeeld herkennen dat jij voor de tweede keer een bepaalde pagina bezoekt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) maken een onderscheid tussen functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een werkende website en een bruikbaar platform. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die nodig zijn om in te kunnen loggen. Analytische cookies worden vaak ingezet om te kunnen onderzoeken hoe een website gebruikt wordt, om vervolgens op basis daarvan te optimaliseren. Deze cookies zijn ook toegestaan, mits ze een minimale impact hebben op de privacy van de gebruiker. 

KeytoeAcademy gebruikt beide soorten cookies. Hieronder vind je een overzicht van de cookies die op onze website gebruikt worden:

Laravel

Wat het is: Laravel is het framework waar de website op gebouwd is.

Type: functioneel.

 

Stripe

Wat het is: Stripe is onze payment provider, die ons in staat stelt om je betaling te ontvangen en om zo je account te verifiëren.

Type: functioneel.

 

Google Analytics

Wat het is: een webanalyse-service van Google die het verkeer op de Keytoe Academy website volgt en rapporteert.

Type: analytisch.

 

Hotjar

Wat is het: Hotjar is een set van analytische tools die ons helpen om kwalitatieve data te verzamelen omtrent bezoekersgedrag op de website.

Type: analytisch.

6. Zijn er nog andere partijen bij betrokken?

Wij werken samen met verschillende externe partijen. Hieronder vind je welke dat zijn, en wat ze voor ons betekenen. Tevens kun je via de links direct de privacyverklaring van die partijen vinden, zodat je ook kunt zien hoe zij met jouw gegevens omgaan. 

Stripe

Om je betaling te kunnen verwerken, gebruiken wij de diensten van Stripe. Stripe is een online betalingsplatform en verzorgt de betalingsinfrastructuur voor bedrijven. Al je betaalgegevens worden op het platform van Stripe verwerkt. KeytoeAcademy kan daarbij alleen inzien welke persoon welk bedrag heeft betaald. Je bankrekeningnummer is voor KeytoeAcademy niet inzichtelijk. 

De privacyverklaring van Stripe en overige informatie kun je hier vinden: https://stripe.com/en-nl/privacy

Hotjar

Hotjar is een online service die ons de mogelijkheid biedt om in te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen. Waar men klikt, zoekt en vindt. De rapportages over deze informatie gebruiken wij om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De gegevens die Hotjar verzamelt zijn losgekoppeld (geanonimiseerd) van je IP- of MAC-adres, waardoor wij nooit kunnen zien welke informatie van jouw apparaat komt. 

Op de website van Hotjar kun je alles lezen over de manier waarop je gegevens verwerkt worden: https://www.hotjar.com/privacy/

Google

Zoals hierboven aangegeven, staan er cookies van Google Analytics op de KeytoeAcademy-website. Google Analytics verzamelt gegevens over hoe de website presteert. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te optimaliseren en voor verdere marketingdoeleinden. Uit de informatie weten wij wat voor soort bezoeker uit welke regio de website bezoekt. Ook worden er gegevens verzameld over hoe de gebruiker zich beweegt op de website. De gegevens over de locatie van de bezoeker heten “IP-geolocation”, dit houdt in dat met behulp van je IP-adres wordt bepaald vanuit welke regio je de website bezoekt. KeytoeAcademy heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics. Ook is op de website van KeytoeAcademy ingesteld dat je IP-adres wordt geanonimiseerd op jouw apparaat, Google heeft dus geen inzage in jouw IP-adres.

Alles over het privacybeleid van Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy

Thinkific

Thinkific levert ons de infrastructuur van het platform. Je naam, e-mailadres en IP-adres staan opgeslagen op het systeem van Thinkific. KeytoeAcademy kan deze gegevens ook inzien. Deze gegevens zijn nodig om je een werkend account te bieden.

Op de website van Thinkific kun je meer informatie vinden over het privacybeleid: https://www.thinkific.com/privacy-policy/

7. Kan ik mijn gegevens aanpassen of verwijderen?

Als je je gegevens wilt opvragen, aanpassen, of zelfs helemaal laten verwijderen, kun je mailen naar liefde@keytoeacademy.com. We kunnen je gegevens alleen helemaal verwijderen als je ook wenst om geen gebruik meer te maken van KeytoeAcademy. Je gegevens worden dan binnen de wettelijke termijn van één maand gewist uit onze systemen. Uiteraard ben je ook altijd welkom om contact op te nemen voor meer uitleg over onze privacyverklaring.

8. Hoe houden jullie rekening met mijn privacy?

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens volgens de meest recente wet- en regelgeving te verwerken. Intern controleren en testen wij of wij aan de internationale en nationale maatstaven voldoen.

Alle verzamelde gegevens worden op goed beveiligde systemen opgeslagen, bij ons of bij onze partners. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de mensen bij KeytoeAcademy die deze direct nodig hebben bij de uitvoer van hun werk. Alle gegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers die daartoe bevoegdheid hebben, dit wordt gewaarborgd doordat alleen personen met de juiste inloggegevens toegang hebben. De gegevens worden alleen gebruikt voor rechtmatige doeleinden en worden niet langer bewaard dan nodig voor deze doeleinden. Alle communicatie die tussen jou en onze website loopt, gaat over een beveiligde verbinding. 

Uiteraard staan we altijd open voor suggesties, vragen, of klachten. Daarvoor kun je mailen naar liefde@keytoeacademy.com.

9. Waar kan ik meer informatie vinden over privacy en de wetgeving daaromheen?

Hieronder vind je een aantal links, op die pagina’s kun je meer te weten komen over jouw rechten omtrent je privacy.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de privacywaakhond van Nederland. Deze instantie controleert en adviseert zowel de overheid als zakelijk Nederland. Op deze website kun je ook een klacht of melding indienen wanneer je het idee hebt dat iets niet in orde is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

De onderstaande link verwijst je naar de website van ACM, de Autoriteit Consument & Markt. ACM zet zich in om consumenten te beschermen tegen inbreuken op privacy en andere problemen die consumenten kunnen hebben met bedrijven. Op deze pagina staat meer informatie over cookies en de plichten van bedrijven daarbij: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/cookies

Meer informatie over de nieuwe Europese wetgeving over gegevensverwerking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of: GDPR in het Engels) vind je op de website van de Europese Unie: https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_nl.htm